1
Expirar.

2
Emanar.

Trobeu sinònims per a paraules com: exaltar exalçar escalar exhalar baf exhalar vapor excavar empalar