2
Advertència.

3
Il·lustració.

4
Exponent.

5
Membre.