1
Guerra.

Trobeu sinònims per a paraules com: estat Guerra