2
Estrofa.

Trobeu sinònims per a paraules com: Estença estafa estany Astana estaca matança estada