1
Dinovena lletra de l'alfabet català.

Trobeu sinònims per a paraules com: ossa Esso ensa Esna Elsa Lisa Ilsa