1
Tondre.


Trobeu sinònims per a paraules com: esquivar esquitxar esquela esquinçar esbullar esqueixar esquilada