1
Esquadró.


Trobeu sinònims per a paraules com: esquadró esquerra esquira quadra esquerda