1
Agitar.

Trobeu sinònims per a paraules com: esposar espoliar exposar expulsar esmolar esmollar esporgar