1
Moral.

Trobeu sinònims per a paraules com: esperit