2
Conjetura.


Trobeu sinònims per a paraules com: especiació