2
Rectificar.


4
Castigar.

Trobeu sinònims per a paraules com: esmena emmenar esmentar remenar esmolar esmicar escena