2
Rectificar.

3
Castigar.


Trobeu sinònims per a paraules com: esmena emmenar esmentar remenar esmolar esmicar escena