2
Encendre.

3
Desencadenar-se.

4
Escapar-se.

5
Divulgar-se.8
Cruixir.

Trobeu sinònims per a paraules com: esclafar escatar esclat esglaiar enclavar esclafir esplanar