1
Barrejar.

Trobeu sinònims per a paraules com: escassejar