1
Ets.
ets

2
El.
el l'

3
So.
so s'

4
Lo.
lo l'

5
En.
en n'

Trobeu sinònims per a paraules com: pes el mes est els ei ep