1
Unitat estadística estatal d'assentaments humans.

Trobeu sinònims per a paraules com: singular població entitat