1
Fer servir.

2
Manejar.


4
Invertir.

Trobeu sinònims per a paraules com: emparar amarar errar empipar empacar mirar demorar