1
Òrgan principal de las Nacions Unides.
Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides