1
Ésser humà que podria ser fictici.

Trobeu sinònims per a paraules com: Archestratus