1
Municipi francès.

2
Acumulació de sorra, en els deserts o al litoral, generada pel vent.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: runes Duces Jules Mines Putes Iunet Cones