1
Concepte sociològic.

Trobeu sinònims per a paraules com: dues persones