1
Jubilar.

Trobeu sinònims per a paraules com: donar Una invalidesa