2
Sufocar.

3
Controlar.

4
Superar.


Trobeu sinònims per a paraules com: nominar donar combinar caminar domini demanar opinar