1
Desconnexió.4
Desacord.

5
Rang taxonòmic en la classificació biològica.

6
Quocient.
Antònims: multiplicació