1
Distribució.

2
Administració.


4
Bona voluntat.

5
Ordenació.

6
Actitud.