2
Comentar fil per randa.


4
Barallar-se.

Trobeu sinònims per a paraules com: disputar discutir-se