2
Comentar fil per randa.

3
Barallar-se.


Trobeu sinònims per a paraules com: disputar discutir-se