1
Membres d'una mateixa família que tenen successivament el poder (reis, emperadors) en un territori.

2
Dinasties.