1
Extensió.

2
Disseminació.

3
Divulgació.

4
Transmissió.

5
Llei científica.