2
Rec.

3
Dic flotant.

Trobeu sinònims per a paraules com: dir xic pic ric dia duc dit