2
Llegir.

Trobeu sinònims per a paraules com: demorar decorar devota deturar deposar degotar evocar