Trobeu sinònims per a paraules com: donar detenir retornar demanar demorar entonar deturar