1
Trencar o eliminar el que lligava uns elements que formaven una unió.
Antònims: cohesionar


Trobeu sinònims per a paraules com: desunió reunir detenir definir deduir defugir desànim