1
Manya.

2
Capacitat d'una persona per a desenvolupar determinades tasques o resoldre determinats problemes perfeccionada mitjançant l'aprenentatge.

3
Maldestra.

Trobeu sinònims per a paraules com: destrer bestiesa destre mestressa destret Castresa mestres