2
Estar les coses fora del seu lloc.
Antònims: endreçat

Trobeu sinònims per a paraules com: desendreçar