1
Rompre.


Trobeu sinònims per a paraules com: derrotar enderrocar pertocar derrota perbocar xerracar