1
Apel·latiu.

2
Valor facial.

3
Apel·lació.

4
Títol.