2
Certificar.


Trobeu sinònims per a paraules com: demostrat demorar mostrar