1
Enjudiciar.

Trobeu sinònims per a paraules com: demanar demanda demandat decantar comandar demandant emanar