1
Acusar.

2
Taxar.

Trobeu sinònims per a paraules com: dilatar relatar delitar delectar declarar demanar debutar