1
Contracció entre la preposició de i l'article el.