1
Llegir.

Trobeu sinònims per a paraules com: declarar reclamar aclamar clamar declinar delatar delmar