1
Deïtat de la natura.

Trobeu sinònims per a paraules com: natura deïtat