1
Xifra.

Trobeu sinònims per a paraules com: dígit numèric