2
Murmurar.

3
Esclatar.

Trobeu sinònims per a paraules com: cruixit créixer ruixar fer cruixir ruixim buixir