1
Convulsar.

2
Amargar.

Trobeu sinònims per a paraules com: crespar cridar raspar criar crisma pispar grimpar