2
Baladrejar.


4
Esgaripar.


6
Fer venir.

7
Bagolar.
11
Convidar.

Trobeu sinònims per a paraules com: criar crida cuidar cremar buidar rodar cuitar