1
Faixa.

2
Cotilleria.

Trobeu sinònims per a paraules com: cotilló Comilla colla botolla gotlla botella cartilla