1
Passat.

Trobeu sinònims per a paraules com: corrompre