1
Camí estret pel qual només pot passar una persona darrere l'altra.

2
Gènere d'ocells.

Termes relacionats