1
Circumstància.

2
Estipulació.

3
Terme.

4
Estat en el que es troben persones o coses.

5
Estatus o càrrec d'algú.

6
Circumstàncies.

Termes relacionats