1
Audició.

2
Concordança.


4
Actuació.

5
Harmonia.