1
Audició.

2
Concordança.


4
Harmonia.

5
Actuació.